Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

Highlights

Collections

 • Filter by:
Publication cover image

Human rights in mediationThe heart of the matter

In her book, Katarina Månsson examines the relationship between human rights and mediation by analysing past and present mediation processes, from the early beginnings of United Nation's mediation efforts to recent examples like the peace process in Colombia.

 • Year2023
 • Author(s)Katarina Månsson
Publication cover image

Berghof Foundation Annual Report 2022Online year in review

Our 2022 annual report gives an overview of our work around the world during the year as well as insights into our finances and funding.

 • Year2023
Publication cover image

Sealing the cracksAn intersectional feminist perspective on digital peacebuilding

This paper fills a gap in existing literature and practice: it brings together expertise on intersectional feminist approaches to technology with intersectional feminist approaches to peacebuilding.

 • Year2023
 • Author(s)Krystel Tabet, Mira El Mawla, Claudia Meier, Helena Puig Larrauri, Rita Costa Cots
Publication cover image

Participatory methods in peacebuilding work

This policy brief provides guidance to peacebuilders and conflict transformation practitioners on incorporating participatory methods at all stages of a project's life cycle.

 • Year2023
 • Author(s)Evelyn Pauls
Publication cover image

Buug-yaraha Wadahadalka Qaranka Hagaha XirfadlayaashaeNuxurka oo Kooban

Tobankii sano ee u dambeysay, Wadahalka Qaran ayaa loo arkaayay in ay yihiin aalad muhiim u ah ka hortagga kororka rabshadaha iyo maareynta qalalaasaha siyaasadda iyo kalaguurka. In kasta oo laga yaabo in si ballaaran uga hadlaan dowladaha qaran, dhinacyada mucaaradka, kooxaha bulshada rayyidka iyo dhaqdhaqaaqyada hubeysan, iyo sidoo kale siyaasadda caalamiga ah, hawl-wadeennada, kooxaha diblumaasiyiinta iyo deeq-bixiyeyaasha, caanimadooda illaa iyo maanta ma aysan barbar dhigin fikradda cad. Waxaa aad u yar khayraadka la-hayo ee hagitaan wanaagsan oo dhammaystiran iyo taageero dhab ah lagu-siin lahaa kuwa sahaminaya Wadahadal Qaran oo xal suuragel ah u noqon kara ka-gudbidda ismari-waaga siyaasadeed, xaaladaha isku-dhaca kala-qaybsanaanta keenaya, dhacdooyinka isku-dhaca kala-qaybsanaanta keenaya ama xilliyada kalaguurka ee qalalaasaha leh.

 • Year2023
Publication cover image

ማኑዋል ሃገራዊ ምይይጥ መምርሒ ንሰብ ሞያሓፈሻዊ ፅሟቕ

ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት ሃገራዊ ምይይጥ ንቲ እናወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ጎንፂ ንምዕጋትን ፖለቲካዊ ቅልውላው ን ስግግር መንግስትን ንምቁፅፃርን ከም ወሳኒ መሳርሒ ኮይኑ ክረአ ፀኒሑ እዩ፡፡ ዋላኳ ብመራሕቲ ሃገራት፣ ተቓወምቲ ፓርትታት፣ ጉጅለ ስቪል ማሕበረሰብን ዕጡቓትን፣ ከምኡ ድማ ብዓለም ለኸ ፖሊሲ፣ ሰብ ሞያ፣ ኣብ ዙርያ ዲፕሎማሲያውን ለገስትን ኣካላ ትን ብሰፊሑ ዝዝተዩ እንተኾኑ እዚ ተፈላጥነቶም ግና ናይ ኣምር ግልፅነት ዝጎዶሎ እዩ፡፡ ሃገራዊ ምይይጥ ልኩት ኩነት ፖለቲካ፣ መቓቓላይ ዝኾነ ትዕይንተ ጎንፂ፣ ወይ ድማ ናዕቢ ዝመለኦ እዋን ስግግር ንምሕላፍ ንዝምርምሩ ሰብ ሞያ ብዙሓት አድመዐትን መሰረታውን መምርሕታትን ተግባራዊ ሓገዛትን ዝህቡ ማተሪያ ላት ኣይርከቡን፡፡

 • Year2023
Publication cover image

Dagoomu Hasaawi Maxaafa Ogeeyyete biddisaanchoeQara xaphphishsha

Sai tonnu dirira, Dagoomu Hasaawa wiinamunni hala’litanno gibbo hoolatenna polotikunna mootimmate shiikko mitiimma tirate qara doogo assine la’nanni. Konne dagoomu hasaawa, gobboomu mootimma, hettisamaano polotiku paarte, dagoomu uurrinshubba gaamonna qodhitino bissa hattono kalqoomu polise, oegeeyye, dippiloomaatenna baraarsaanote kiwabba ledo hala’laduni amaalama dandiiturono xaa geesha hedonsa kaimu hedo ledo sumuu yaate ikkado diikkitino. Polotiku hekko, daga babbadanno gaancenna mitiinsitanno mootimmate reekko tirate dagoomu hasaawa shiqishanno mannira dandaami garinni halaalaancho biddishshanna wo’naalsha uytannoti shiima taje calla no.

 • Year2023
Publication cover image

Qajeelfama Marii Biyyaalessaa Qajeelfama Ogeessotaaf Qophaa’eCuunfaa Gabaabaa

Waggoota kurnan darban keessa, Mariin Biyyaalessaa jeequmsa siyaasaa hambisuuf akkasumas hokkaraa fi cehumsa siyaasaa qajeelchuf akka meeshaa murteessatti fudhatamaa tureera. Mariin Biyyaalessaa mootummoota, paartilee mormitootaa, gareewwan hawaasa siivilii fi qaamolee hidhatan, akkasumas imaammata idil-addunyaa, ogeeyyii, bakka bu'oota hawaasa idil-addunyaa fi arjoomtotaa keessatti bal’inaan mari’atamaa haa turuuyyuu malee, hanga har’aatti fudhatamni isaa iftoomina yaad-rimee isaa waliin wal-hinginne. Qaamolee Marii Biyyaalessaa akka tooftaa wal-dhabbiiwwan siyaasaa, haalota walitti bu’iinsa walxaxaa yookan yeroowwan burjaaja’iinsa cehumsaa bira ittiin darbuuf ifaajaniif, qajeelfama madaalawaa fi deeggarsa qabatamaa kennuuf qabeenyota bicuu qofatu jiru.

 • Year2023
Publication cover image

Agat Caddok Walal Miracsintih Kitab Abnissoh MerracsentaAmolladi amo Gacsa

Warrayteh tan tabna sanootah addat agat caddoh walalitte kookaxaw kalaloonuhuuy, siyaasa gadangadditte kee taqabitteey, tabaatabsitte lowsiisoonuh rakiibô silaac akkuk yemeetem tanbulle. Agat doolatitteey, anaakarta missoynaaniiy, sadar ayyuntih buttaati kee gaaduleh angagoyyay tonnaah, baad caddoh afkan (poliisi) abnisso, diplomaasi gitaa kee meqem abittoh exxaxi caddol baarle walal yakkem xiqqimtem takkay immay, taham fan ken fayxi mablâqidiinô lih missoowam maxiqinna. Agat caddoh walalitte gexsiisaanam, siyaasâ sittin wayaay, kuraabiytam xiqta booditte wonna hinnay, tabsi waktittek edde taboonuh xiqqimma intaamal gitah taniih, rakiibo lemerracsenta kee abnisso ginaanah, qoklaanam kaxxa doori le.

 • Year2023
Publication cover image

Violent extremism in the Western Balkans and MENA region:Key findings and implications for research

The PAVE project applied an interdisciplinary, participatory and inter-regional approach whose main objective was to advance evidence-based knowledge on violent extremism in MENA and the Western Balkans and to strengthen policy-makers’ and community leaders’ capacity in effective prevention of violent extremisms.

 • Year2023
 • Author(s)Maja Halilovic Pastuovic, Johanna-Maria Hülzer, Gillian Wylie
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

< Page 1 of 52 >