THE BERLIN MOOT – A conference pioneering new approaches to peace: 17-18 April in Berlin

THE BERLIN MOOT: A peace conference on 17-18 April

15 Dec 2021

Pagtatanong sa aking mga kapatid

Boses ng mga kababaihan ng Moro Islamic Liberation Front sa Mindanao mula sa iba't ibang henerasyon

Sa booklet na ito, ibinahagi ng mga babaeng ex-combatant mula sa Moro Islamic Liberation Front - Bangsamoro Women's Auxiliary Brigade (MILF-BIWAB) at kanilang mga anak na babae sa Mindanao ang kanilang mga kuwento mula sa proseso ng reconciliation pagkatapos ng conflict sa rehiyon.


Authors

Carolien van Hoof, Stina Lundström, Véronique Dudouet, Beatrix Austin, Mohanie U. Kasan, Mariffa M. Samayatin, Amira U. Ebrahim, Ledrolen R. Manriquez, Jehan A. Usop, Baina T. Samayatin

 

Ang buklet ay nag-uudyok ng palitan sa pagitan ng dalawang henerasyon ng kababaihan sa pag-asang susuportahan ng diyalogong ito ang komunidad ng Bangsamoro sa paggaling sa kanilang mga trauma, at magbibigay inspirasyon sa mga proseso ng pagkakasundo pagkatapos ng digmaan na tumutugon sa mga karanasan ng kababaihan at kabataan.

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.