Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in Bosnia and HerzegovinaResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

Read what government institutions and civil society organisations in Bosnia and Herzegovina, as well as international policy makers can do to make local communities more resilient against radicalisation and extremist ideologies.

 • Year2022
Publication cover image

Sažetak politike za Bosnu i HercegovinuSprječavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

U okviru istraživačkog projekta PAVE prikuplja se znanje temeljeno na dokazima, koje se odnosi na trendove u području radikalizacije i nasilnog ekstremizma na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi (MENA), te na Zapadnom Balkanu.

 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in TunisiaResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

In Tunisia, the PAVE research team looked into interactions between states and religious institutions when it comes to preventing violent extremism, and into mechanism of online and offline radicalisation. Read their policy recommendations.

 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in IraqResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

In Iraq, PAVE researchers explored the interplay between state and religious actors, and their influence on community vulnerability or resilience towards violent extremism. Read their policy recommendations for government institutions and civil society organisations, as well as international policy makers.

 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in KosovoResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

In Kosovo, PAVE project researchers conducted nearly forty interviews and focus group discussions. Read what government institutions and civil society organisations, as well as international policy makers can do to make local communities in Kosovo more resilient against radicalisation and extremist ideologies.

 • Year2022
Publication cover image

Pasqyre Politikash per KosovenParandalimi dhe adresimi i ekstremizmit te dhunshem permes rezistences se komunitetit

Projekti hulumtues PAVE ka mbledhur njohuri të bazuara në prova mbi tendencat e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut (MENA), si dhe Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i tij është të përforcojë kapacitetet e politikëbërësve dhe prijësve të komuniteteve për zhvillimin e një strategjie efektive parandaluese midis Bashkimit Evropian dhe fqinjëve të tij. Krahas raporteve kërkimore dhe pasqyrave të politikave, mjetet inovative të trajnimit për palët e interesuara janë zhvilluar bazuar në gjetjet e projektit.

 • Year2022
Publication cover image

Sažetak politike za KosovoSprečavanje i rešavanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

Istraživački projekat PAVE prikupio je znanje zasnovano na dokazima o trendovima u radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu na Bliskom istoku i u Severnoj Africi (BISA), kao i na Zapadnom Balkanu.

 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in LebanonResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

The PAVE research team conducted interviews with religious, political and civil society leaders in two religious communities in Lebanon: Sunnis and Maronites.

 • Year2022
Publication cover image

موجز سياسات حول منع التطرف العنيف في لبنانمخرجات البحث من مشروع PAVE حول سبل تعزيز المناعة الاجتماعية

نفذ فريق البحث عدد من المقابلات مع قادة وشخصيات من خلفيات سياسية ودينية ومن المجتمع المدني في المجتمعين السني والماروني. اقرأ التوصيات التالية حول السبل التي يمكن من خلالها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وصناع القرار الدوليين دعم المجتمعات المحلية في تعزيز المناعة في وجه التطرف.

 • Year2022
Publication cover image

Recommandations sur la prévention de l'extrémisme violent en TunisieRésultats de la recherche sur la manière de favoriser la résilience des communautés dans le cadre du projet PAVE

En Tunisie, l'équipe de recherche PAVE a étudié les interactions entre les États et les institutions religieuses en matière de prévention de l'extrémisme violent, ainsi que les mécanismes de radicalisation en ligne et hors ligne. Lisez leurs recommandations politiques.

 • Year2022
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9

< Page 5 of 55 >