Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in KosovoResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

In Kosovo, PAVE project researchers conducted nearly forty interviews and focus group discussions. Read what government institutions and civil society organisations, as well as international policy makers can do to make local communities in Kosovo more resilient against radicalisation and extremist ideologies.

 • Year2022
Publication cover image

Краток избештај за политика за спречување на насилниот екстремизам во Северна МакедонијаРезултати од истражувањето за тоа како да се поттикне резилиеноста на заедницата од проектот PAVE

Истражувачкиот тим PAVE собра податоци за главните двигатели на радикализацијата во Северна Македонија. Прочитајте ги нивните препораки до владините власти и граѓанското општество во земјата, како и до меѓународните креатори на политики.

 • Year2022
Publication cover image

Pasqyre Politikash per KosovenParandalimi dhe adresimi i ekstremizmit te dhunshem permes rezistences se komunitetit

Projekti hulumtues PAVE ka mbledhur njohuri të bazuara në prova mbi tendencat e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut (MENA), si dhe Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i tij është të përforcojë kapacitetet e politikëbërësve dhe prijësve të komuniteteve për zhvillimin e një strategjie efektive parandaluese midis Bashkimit Evropian dhe fqinjëve të tij. Krahas raporteve kërkimore dhe pasqyrave të politikave, mjetet inovative të trajnimit për palët e interesuara janë zhvilluar bazuar në gjetjet e projektit.

 • Year2022
Publication cover image

Sažetak politike za KosovoSprečavanje i rešavanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

Istraživački projekat PAVE prikupio je znanje zasnovano na dokazima o trendovima u radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu na Bliskom istoku i u Severnoj Africi (BISA), kao i na Zapadnom Balkanu.

 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in LebanonResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

The PAVE research team conducted interviews with religious, political and civil society leaders in two religious communities in Lebanon: Sunnis and Maronites.

 • Year2022
Publication cover image

Observe and ActThe role of armed and political movements in the implementation of the Women, Peace and Security agenda in Myanmar

Berghof Foundation and Fight for Humanity, with the support of the German Federal Foreign Office, conducted a participatory research project examining the role that armed and political movements can play to implement UNSCR 1325. The research is based on the experiences of two Ethnic Resistance Organisations (EROs) from Myanmar: the Karenni National Progressive Party (KNPP) and the Karen National Union (KNU). One of the key findings is that the movements do engage with this agenda and have maintained a constant dialogue with women’s organisations in their territories. However, a conservative mindset still exists among parts of the leadership as well the general population. Consequently, measures to protect women in conflict areas are limited and mainly decided on by men, which reduce their effectiveness.

 • Year2022
 • Author(s)Zin Mar Phyo, Véronique Dudouet, Ann-Kristin Sjöberg, Tilman Papesch, Katharina Schmitz, Nicolas Sion, Maw Day Myar, Thinzar Linn Htet
Publication cover image

ကြည့်ရှုပါ၊ လုပ်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ အများအားဖြင့် အလွယ်တကူလည်းဖြစ်ပေသည့် အဆိုပါအဆင့်များသည် ပို့ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့၏ လုံခြုံစိတ်ကို အစဉ်အမြဲပေးသည့် နှစ်ဦးရှိ အမှုအခင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

ဘားဂိုးဖောက်အုပ်ချုပ် နှင့် Fight for Humanity မှ ဂျာမနိုင်နိုင်ရေးဝန်ကြီးကို တပ်ဆောင်းဖြတ်ရန် ဂျာမနိုင်ရေးပါတီက UNSCR 1325 ကို လုံခြုံရေးတပ်ဆောင်းပြီးပါး အဆိုတစ်ခုကို ဖော်ပြထားပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား တပ်မတော်နှင့် ကရင်နှီး လူ့အခွင့်အရေးအား လုံခြုံရေးတပ်ဆောင်းရေးအား အခြားသောအချိန်အတွင်း အဆိုတစ်ခုခုကို မှတ်တမ်းတင်ရပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကရင်နှီးနိုင်ငံရှိသောအချိန်များအား သေချာစွာလွတ်လပ်စွာ ကြိုဆိုပါသည်။ သင်

 • Year2022
 • Author(s)Zin Mar Phyo, Véronique Dudouet, Ann-Kristin Sjöberg, Tilman Papesch, Katharina Schmitz, Nicolas Sion, Maw Day Myar, Thinzar Linn Htet
Publication cover image

PAVE synthesis reportOnline and offline (de-)radicalisation in the Balkans and MENA region

This report provides a synthesis of studies on vulnerability and resilience of communities to religious and ethno-political radicalisation in the Western Balkans and MENA region. It summarises findings relating to trends in ethno-political and religious extremism and online vs. offline dynamics of radicalisation.

 • Year2022
Publication cover image

PAVE working paper 1:Cumulative extremisms in the Balkans

This report summarises the PAVE project’s findings on cumulative extremism in the Western Balkans.

 • Year2022
 • Author(s)Sead Turčalo, Jelena Brkić-Šmigoc, Mirza Smajić, Veldin Kadić, Muamer Hirkić, Maja Halilovic Pastuovic, Goran Tepšić, Nemanja Džuverović, Gillian Wylie
Publication cover image

PAVE working paper 3:Interactions between states and religious institutions in the Balkans

Interactions between states and religious institutions in the Western Balkans are intricate and can have an impact on fuelling or preventing violent extremism. Two countries in the Western Balkans were the focus of the PAVE project’s research for this report: Bosnia and Herzegovina and Serbia.

 • Year2022
 • Author(s)Maja Halilovic Pastuovic, Goran Tepšić, Nemanja Džuverović, Sead Turčalo, Jelena Brkić-Šmigoc, Mirza Smajić, Veldin Kadić, Muamer Hirkić, Gillian Wylie
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

< Page 3 of 52 >