Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

Leaving conflict firmly behind through the political transformation of armed groupsNotes for DDR and peacebuilding practitioners

This report compiles key lessons learnt on the political dimension of DDR (Disarmament, Demobilisation and Reintegration) gathered through a project jointly conducted by the United Nations Department of Peace Operations (DDR Section) and the Berghof Foundation.

 • Year2022
 • Author(s)Johanna-Maria Hülzer, Véronique Dudouet, Sergiusz Sidorowicz, Thomas Kontogeorgos
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in TunisiaResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

In Tunisia, the PAVE research team looked into interactions between states and religious institutions when it comes to preventing violent extremism, and into mechanism of online and offline radicalisation. Read their policy recommendations.

 • Year2022
Publication cover image

Sažetak politike za Bosnu i HercegovinuSprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

Istraživački projekat PAVE prikuplja znanje zasnovano na dokazima vezano za trendove radikalizacije i nasilnog ekstremizma na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi (MENA) i Zapadnom Balkanu.


 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in IraqResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

In Iraq, PAVE researchers explored the interplay between state and religious actors, and their influence on community vulnerability or resilience towards violent extremism. Read their policy recommendations for government institutions and civil society organisations, as well as international policy makers.

 • Year2022
Publication cover image

Сажетак политике за Босну и ХерцеговинуСпречавање и сузбијање насилног екстремизма кроз отпорност заједнице

Истраживачки пројекат PAVE прикупља знање засновано на доказима о трендовима у радикализацији и насилном екстремизму на Блиском истоку и у Северној Африци (МЕНА) и на Западном Балкану.

 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in KosovoResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

In Kosovo, PAVE project researchers conducted nearly forty interviews and focus group discussions. Read what government institutions and civil society organisations, as well as international policy makers can do to make local communities in Kosovo more resilient against radicalisation and extremist ideologies.

 • Year2022
Publication cover image

Краток избештај за политика за спречување на насилниот екстремизам во Северна МакедонијаРезултати од истражувањето за тоа како да се поттикне резилиеноста на заедницата од проектот PAVE

Истражувачкиот тим PAVE собра податоци за главните двигатели на радикализацијата во Северна Македонија. Прочитајте ги нивните препораки до владините власти и граѓанското општество во земјата, како и до меѓународните креатори на политики.

 • Year2022
Publication cover image

Pasqyre Politikash per KosovenParandalimi dhe adresimi i ekstremizmit te dhunshem permes rezistences se komunitetit

Projekti hulumtues PAVE ka mbledhur njohuri të bazuara në prova mbi tendencat e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut (MENA), si dhe Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i tij është të përforcojë kapacitetet e politikëbërësve dhe prijësve të komuniteteve për zhvillimin e një strategjie efektive parandaluese midis Bashkimit Evropian dhe fqinjëve të tij. Krahas raporteve kërkimore dhe pasqyrave të politikave, mjetet inovative të trajnimit për palët e interesuara janë zhvilluar bazuar në gjetjet e projektit.

 • Year2022
Publication cover image

Sažetak politike za KosovoSprečavanje i rešavanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

Istraživački projekat PAVE prikupio je znanje zasnovano na dokazima o trendovima u radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu na Bliskom istoku i u Severnoj Africi (BISA), kao i na Zapadnom Balkanu.

 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in LebanonResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

The PAVE research team conducted interviews with religious, political and civil society leaders in two religious communities in Lebanon: Sunnis and Maronites.

 • Year2022
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

< Page 2 of 52 >