1 Oct 2019

Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

Forcimi i faktorëve vendorë të qëndresës sociale

Dokumenti i politikave parashtron rekomandime për përmirësimin e programimit, me qëllim parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm (PEDH) dhe thekson nevojën që të gjitha programimet të mbështeten në analiza dhe planifikim në nivel vendor. Ai vë në dukje edhe një sërë faktorësh dhe aktorësh që mund të kontribuojnë në qëndresën sociale kundër ekstremizmit të dhunshëm. Dokumenti mbështetet kryesisht te raporti i zgjeruar Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm Mësimet e Nxjerra nga Ballkani Perëndimor, i cili sapo përmbylli një projekt dyvjeçar mbi hulumtimin, dialogun me komunitetin dhe këshillimin për politikat në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.


Authors

Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet, Tim Jan Roetman

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.