24 Apr 2019

Stajališta zajednice o sprječavanju nasilnog ekstremizma

Pouke sa Zapadnog Balkana

Ovaj komparativni konsolidirani izvještaj, koji se temelji na četiri studije slučaja koje pokrivaju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Makedoniju, izrađen je u okviru participatornog istraživačkog projekta nazvanog „Prilike za sprječavanje nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu”. Zajedno sa četiri lokalna istraživačka partnera, ispitivali smo zašto u nekim zajednicama ima mnogo pojedinaca koje inspirira Islamska država (IS) ili koji se pridružuju njoj ili sličnim ekstremističkim grupama, dok druge zajednice pokazuju veću otpornost na tu istu pojavu. Projektom su bile obuhvaćene i aktivnosti prikupljanja podataka od relevantnih aktera neophodnih za formuliranje politika, u zemlji i na međunarodnom novu, kao i lokalne inicijative za pokretanje dijaloga, u saradnji sa lokalnim akterima i pogođenim zajednicama, da bi se ispitale i razvijale strategije za sprječavanje nasilne radikalizacije na Zapadnom Balkanu u kontekstu nalaza ovog istraživanja.


Authors

Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.

Berghof Foundation on Twitter