1 Jan 2002

Kriz Dönüsümünde Medyadan Faydalanmak: Temel Deneyimler

Handbook Article

[Özet makine çevirisi] Medyanın etnopolitik çatışmada oynayabileceği role ilişkin bir vaka çalışması. Yazarlar, Yunanistan ve Türkiye, Makedonya, Sierra Leone ve Burundi'deki STK Avrupa Ortak Zemin Merkezi'nin girişimlerini tasvir ediyor ve medyayla işbirliği yapmayı, çoğulculuğu teşvik etmeyi ve gazetecilikte etik standartları teşvik etmeyi amaçlayan projelerin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi hakkında dersler paylaşıyorlar.


Authors

Sandra Melone, Georgios Terzis, Ozsel Beleli

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.