1 Jan 2002

Kriz Dönüsümüne Ve Adil Bir Barisa Dogru

Handbook Article

[Özet makine çevirisi] Teori, araştırma ve pratiği birbirine bağlamanın zorluklarını ele alır ve sosyal değişimin tüm ilgili alanlarında bunu yapmak için stratejiler sunar. Yazar, çatışma analizinde ve müdahale süreçlerinin tasarımında yapısal çatışma kaynaklarının görece ihmal edildiğini savunuyor. Bu durum tersine dönene kadar istikrarlı, barışçıl ve adil ilişkiler kurmak zor olacaktır. (2004 baskı baskısı için revize edildi)


Authors

Kevin Clements

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.