18 Oct 2018

Perspektive zajednice o prevenciji nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini

Studija slučaja o Bosni i Hercegovini realizirana je zajedno sa tri izvještaja koja su obuhvaćala Albaniju, Kosovo i Makedoniju u okviru participativnog istraživačkog projekta »Mogućnosti sprečavanja nasilnog ekstremizma na zapadnom Balkanu«. Zajedno sa četiri istraživačka partnera istraživali smo zašto su neke zajednice pogođene pojedinim osobama koje su inspirisane da se pridruže Islamskoj državi ili sličnim nasilnim ekstremističkim skupinama, dok su ostale zajednice pokazale veću otpornost na isti fenomen. Na temelju rezultata istraživanja, projektni partneri će provoditi inicijativu lokalnog dijaloga i predloziti smjernce za razvijanje politika a sve u suradnji s lokalnim sluzbenicima i pogođenim zajednicama, kako bi istražili i razvili strategije za sprečavanje nasilne radikalizacije na zapadnom Balkanu.


Authors

Sead Turčalo, Nejra Veljan

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.

Berghof Foundation on Twitter