21 Dec 2022

Sažetak politike za Kosovo

Sprečavanje i rešavanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

Istraživački projekat PAVE prikupio je znanje zasnovano na dokazima o trendovima u radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu na Bliskom istoku i u Severnoj Africi (BISA), kao i na Zapadnom Balkanu.


 

Njegov cilj je jačanje kapaciteta kreatora politike i lidera zajednice za osmišljavanje efikasne strategije prevencije između Evropske unije i njenog susedstva. Pored istraživačkih izveštaja i sažetaka politike, osmišljena su inovativna sredstva obuke za zainteresovane strane na osnovu nalaza projekta.

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.