21 Dec 2022

Сажетак политике за Босну и Херцеговину

Спречавање и сузбијање насилног екстремизма кроз отпорност заједнице

Истраживачки пројекат PAVE прикупља знање засновано на доказима о трендовима у радикализацији и насилном екстремизму на Блиском истоку и у Северној Африци (МЕНА) и на Западном Балкану.


 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.