21 Dec 2022

Sažetak politike za Bosnu i Hercegovinu

Sprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

Istraživački projekat PAVE prikuplja znanje zasnovano na dokazima vezano za trendove radikalizacije i nasilnog ekstremizma na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi (MENA) i Zapadnom Balkanu. 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.