1 Jan 2002

Kriz Yönetimiyle Baglantili Devlet Reformu

Handbook Article

[Özet makine çevirisi] Savaşın parçaladığı bölgelerin dönüşümü için devlet reformunun önemini araştırıyor. Yazar üç stratejik yaklaşım sunmaktadır: katılımcı stratejiler (yani demokratikleşme, sivil toplumun güçlendirilmesi, diyalog); kurumsal yapılanma ve kurumsal reform (yani federalleşme, ademi merkeziyetçilik, anayasal ve yargı reformu); ve güvenlik ihtiyaçları (yani insan hakları, insan güvenliği). (2004 baskı baskısı için revize edildi)


Authors

Günter Bächler

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.

Berghof Foundation on Twitter