21 Dec 2018

Berghof Çatışma Dönüşümü Kavram Dizini

Teori ve uygulamaya yönelik 20 kavramlaştırma

Bu kavram dizini, Berghof Vakfı’nın çalışmalarında kullanılan çatışma dönüşümüne ilişkin 20 temel terimi tanımlamakta ve tartışmaktadır. Peki neden yeni bir kavram dizini ve özellikle de çatışmanın dönüştürülmesi alanında bir kavram dizini?

Öncelikle, “çatışma dönüşümü” kavramı, çatışma ve barış inşasına dair küresel söylemin hala nispeten yeni ve ayrı ve bir ayağıdır. Çatışma dönüşümü, çatışmaların varlığını toplumsal değişim ve gelişmenin kıymetli ve hatta vazgeçilmez bir parçası olarak görür, fakat şiddeti çatışan taraflar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin kaçınılmaz bir parçası olarak algılamaz. Bu yüzden çatışmaların “çözümünü” uğraşının en önemli ve nihai amacı olarak görmez. Daha ziyade, çatışan özneler arasında yapıcı ilişiler kurmayı ve kalıcı barış için gereken mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bunu, sürdürülebilir şiddet-içermeyen stratejileri üstün kılabilecek şekilde, çatışmaların temel nedenlerine nüfuz ederek yapar.


Editors

Berghof Foundation

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.

Latest Publications